dissabte, 1 de maig de 2010

TIGER I LATE : final.(Solamente un avance)

PANZERJAGER I

Aquí un model que fa anys vaig construir i per allò que agafes un altre model, el deixes sense acabar, com la majoria dels models que he construït, que pocs estan totalment finalitzats.
El kit és d'Italeri amb Fotograbats d'Aber
(Aquí un modelo que hace años construí i que por eso de que coges otro modelo, lo dejas sin acabar, como la mayoria de modelos que he construido, que pocos están totalmente finalizados. El kit es de Italeri con fotograbados de Aber)

OPEL OLYMPIA 1937
"MODEL NO ACABAT"
Aquestes són les primeres fotos de l'Opel Olympia 1937 de Bronco Models.
El kit està montat de caixa, sense fotograbats afegits que no siguin els que porta de sèrie.
És un kit divertit de montar, que canvia dels gran kits dels tancs.
Una idea d'ambientació seria al començament de l'operació Barbarosa o en la invasió de Grècia, juntament amb un PzJager I, potser ocupant aquest úiltim un petit pont i que l'oficial de l'Opel no pugui continuar el camí.

(Modelo no acabado. Estas són las primeras fotos del Opel Olympia 1937 de Bronco Models. El kit está montado de caja, sin fotograbados añadidos que no sean los que trae de serie. Es un kit divertido de montar, que cambia de los grandes kits de tanques. Una idea de ambientación seria en el comienzo de la Operación Barbarosa o en la invasión de Grecia, junto con un PzJager I, puede que ocupando este útlimo un pequeño puente i que el oficial del Opel no pueda continuar el camino)
Les portes encara no s'han fixat a l'espera de decidir l'ambientació, igual com el sostre descapotable, on encara no s'ha pintat la capota plegada.

(Las puertas aún no se han fijado en espera de decidir la ambientación, igual como el techo descapotable, que aún no se ha pintado la capota plegada)

 

La pintura que he utlitzat és Acrílica de Vallejo, amb modulació amb aerògraf i utilitzant la tècnica de la laca i sal pels petits salts de pintura. Veiem que encara falta col·locar el vidre davanter i segons l'ambientació acabar d'embrutar-lo segons el terreny.

(La pintura que he utilizado es Acrílica de Vallejo, con modulación con aerógrafo i utilizando la tácnica de la laca i sal -hairspray- para los pequeños descascarillados de pintura. Vemos que aún falta colocar la lunadelantera i según la ambientación, acabar de ensuciar los bajos, según el terreno)


dilluns, 26 d’abril de 2010

AB-41 alemany
Aquesta maqueta és d'Italeri amb fotograbats d'Aber. Representa una AB-41 italià utilitzat per la SS-Div Prinz Eugen en les seves tasques antipartisanes en Iugoslàvia.
És el primer pas d'una vinyeta on es mostrarà un camí típic de la regió amb un suboficial de les SS (Alpine)al seu costat amb jaqueta de camuflatge.

(Esta maqueta es de Italeri con fotograbados de Aber. Representa una AB-41 italiano utilizado por la SS-Div Prinz Eugen en sus actividades antipartisanas en Yugoslavia. Es el primer paso de un viñeta donde se mostrará un camino típico de la región con un suboficial de las SS (Alpìne) a su lado con un chaqueta de camuflage)

SS-STURBANNFÜHRERÉs el primer intent de pintura d'un bust a 1/9; és gratificant doncs ets pots fixar molt més en les ombres i els clars i detallar molt més la cara. La cara està pintada totalment amb colors acrílics, mentre que la jaqueta de carrista, de pell, alterna pintura acrílica, combinada amb tocs de pintura a l'oli, per donar-li el to satinat.

(Es el primer intento de pintura de un busto a 1/9; és gratificante pues te puedes fijar mucho más en las sombras i luces, i detallar mucho más la cara. La cara está pintada totalment con colores acrílicos, mientras que la chaqueta de carrista, de piel, alterna pintura acrílica, combinada con toques de pintura al óleo, pera darle el toques satinado)