dilluns, 26 d’abril de 2010

SS-STURBANNFÜHRERÉs el primer intent de pintura d'un bust a 1/9; és gratificant doncs ets pots fixar molt més en les ombres i els clars i detallar molt més la cara. La cara està pintada totalment amb colors acrílics, mentre que la jaqueta de carrista, de pell, alterna pintura acrílica, combinada amb tocs de pintura a l'oli, per donar-li el to satinat.

(Es el primer intento de pintura de un busto a 1/9; és gratificante pues te puedes fijar mucho más en las sombras i luces, i detallar mucho más la cara. La cara está pintada totalment con colores acrílicos, mientras que la chaqueta de carrista, de piel, alterna pintura acrílica, combinada con toques de pintura al óleo, pera darle el toques satinado)