dimecres, 20 d’abril de 2011

Sdkfz 251 / 8Un altre vehicle inacabat de fa temps; és la conversió en ambulància del Sdkfz. 251,  ambientat a Normandia, de la 12 SS div Hitlerjügend, amb camuflatge tritonal

Another not finished vehicle; this is a Sdkfz ambulance (251/8), with tritonal camo, of the 12SS PzD Hitlerjügend, in Normandie.

Otro vehiculo inacabad desde hace timepo; es la conversión en ambulancia del Sdkfz. 251 (251/8), ambientado en Normandia, pertenenciente a la 12SS PzD Hitlerjügend.

                                                         

Detall del soport de la camilla; té l'inconvenient que és de metall, amb el problema per deixar-lo en la posició per rebre la camilla. Se li ha col·locat la cadena que l'aguantava a la barra transversal superior. 

Detalle del soporte de la camilla; tiene el inconveniente que es de metal, co el problema para dejarlo en la posición para recibir ésta. Se le ha colocado la cadena que lo aguantaba a la barra transversal superior. 

Detail of the stretcher support; it has the disadvantage that it's a metal support and it's difficult to made it in the correct position to receive the stretcher. I've put the chain to the transversal bar