dijous, 5 de maig de 2011

"SURRENDERS" : THE FIGURES - Russian infantryman

 Heus aquí la primera figura acabada; és un infant rus amb vestit d'hivern, ja que l'uniforme d'estiu el donaven ja entrada la primavera, per això en gairebé tots els escenaris en el '45 trobem soldats vestits amb aquest uniforme.

He aquí la primera figura acabada; es un infante ruso con uniforme de invierno, ya que los uniformes de verano los daban entrada ya la primavera, es por esto que en casi en qualquier escenario del '45 encontramos soldados uniformados así.

this is the first figure totally finished; this is an infantryman dressed with winter uniform because the summer uniform were distributed in spring, is for that, we will see soldiers dressed wit this type of uniform in all the scenarios in '45.


 

              

la figura està pintada amb vallejo, amb la imprimació grisa.


La base del jaquetó és 879 (green brown), realitzant diferents rentats molt diluits amb 887 (brown violet), amb algunes llums molt diluides de 988 (kakhi brown)