dilluns, 26 d’abril de 2010

AB-41 alemany
Aquesta maqueta és d'Italeri amb fotograbats d'Aber. Representa una AB-41 italià utilitzat per la SS-Div Prinz Eugen en les seves tasques antipartisanes en Iugoslàvia.
És el primer pas d'una vinyeta on es mostrarà un camí típic de la regió amb un suboficial de les SS (Alpine)al seu costat amb jaqueta de camuflatge.

(Esta maqueta es de Italeri con fotograbados de Aber. Representa una AB-41 italiano utilizado por la SS-Div Prinz Eugen en sus actividades antipartisanas en Yugoslavia. Es el primer paso de un viñeta donde se mostrará un camino típico de la región con un suboficial de las SS (Alpìne) a su lado con un chaqueta de camuflage)

SS-STURBANNFÜHRERÉs el primer intent de pintura d'un bust a 1/9; és gratificant doncs ets pots fixar molt més en les ombres i els clars i detallar molt més la cara. La cara està pintada totalment amb colors acrílics, mentre que la jaqueta de carrista, de pell, alterna pintura acrílica, combinada amb tocs de pintura a l'oli, per donar-li el to satinat.

(Es el primer intento de pintura de un busto a 1/9; és gratificante pues te puedes fijar mucho más en las sombras i luces, i detallar mucho más la cara. La cara está pintada totalment con colores acrílicos, mientras que la chaqueta de carrista, de piel, alterna pintura acrílica, combinada con toques de pintura al óleo, pera darle el toques satinado)