dissabte, 9 de febrer de 2013

SKODA RSO - Radschlepper Ost (at work)

Riich model

El model està muntat i pintat per parts. Aquí hi ha un avançament del bastidor i la cabina de conducció i capó del motor.
El muntatge no presenta cap problema, encaixant totes les peces perfectament.
He donat una imprimació amb Acrílics Vallejo (AV), gris panzer el bastidor i groc panzer la cabina. La cabina després ha rebut uns filtres MIG i rentats AK (AK interactive) ben diluits, iniciant el microdetallat "chipping".


This model is builded and painted in differents parts. Here, an advance of the cabin and frame. The building don't have any problem. I start with a AV (Acrílicos Vallejo) primmer, panzer grey for the frame and panzer yellow  for the cabin. The cabin, after that, received MIG filters i AK (AK interactive) very diluted, and after I started the chipping.


S'observa el treball reaitzat en la cabina però no en el parafang i la part superior del calaix
We looks the work made on the cabin, but not on the mudguard and the top drawer.Bastidor amb imprimació gris panzer d'AV. Posteriorment una capa de pintura gris panzer (AV) amb pigment acer (AK). Rentat amb AK Nato tanks, earth effects i dust effects. Òxid del tub d'escapament realitzat amb el set d'AK i pigments MIG.

Frame with panzer grey primmer (AV). After, a base of panzer grey paint (AV) and steel pigment (AK). Wahs with AK Nato tanks, earth effects and dust effects. Exhaust pipe rust with AK set and MIG pigments.Panells laterals pintats simulant la fusta amb el set de Lifecolor. Posteriorment, usant Worn effects (AK) he realitzat el camo tricolor, decapant cada color per reflexar la pintura de la fusta.


Lateral pannels painted as wood with Lifecolor set. After, using Worn effects (AK) I've realized the three camo, stripping each color to reflex the wooden paint.