dimecres, 11 de juliol de 2012

Sdkfz. 251/17 ausf C


Aquest model es de la marca AFV, que estaba a mig construir i pintat, que vaig decapar, així com vaig tornar a pintar l'antiaeri de 2 mm ja que estava prèviament pintat en un groc tirant més a desert panzer que dark yellow.

Este modelo es de la marca AFV, que lo tenia a medio construir i pintar, que decapé, así como volví a pintar el antiaéreo de 2 mm, ya que estaba pintado en un amarillo hacia a amarillo desierto más que a dark yellow.


                                         
Després d'imprimació de la marca Vallejo, es va fer un preombratge profús amb gris panzer de Lifecolor.
Después de la imprimación de la marca Vallejo, se hizo un presombrado profuso con gris panzer de Lifecolor.

Després de la capa gris panzer de Lifecolor, vaig aplicar chipping effects d'Ak interactive, y un cop asecat, vaig realitzar el pintat de la capa amb dark yellow del set de modulació d'AK (s'aseca molt ràpid), iniciant posteriorment el desgast amb pincells i amb un escuradents, un cop humida la pintura.
Después de la capa gris panzer de Lifecolor, apliqué Chiping effects de AK interactive, y una vez seco, realicé el pintado con una dark yellow del set de modulación de AK (que seca muy rápido), iniciando posteriormente el desgaste con pinceles y con un palillo, una vez humedecida la pintura.

Porta pintada per assemblar-se a una porta canviada, rovellada, ja que no ha rebut cap imprimació.
Aquesta porta ha estat pintada amb una base de gris panzer, amb desgasts utilitzant altres tons de gris panzer, amb tons negres i marrons, seguint de rentats molt subtils amb Winter Streaking Grime d'AK. S'utilitza la técnica de l'esponja per realitzar "chipping effects" i Rust Streaks d'AK. 
Puerta pintada para asemejarse a una puerta cambiada, oxidada, ya que no ha recibido ningún tipo de imprimación.
Esta puerta ha sido pintada con una base de gris panzer, con desgaste de la pintura con otros tonos de gris panzer, i tonos negros y marrones, seguido de lavados muy sutiles con Winter Streaking Grime de AK. Se utiliza la técnica de la esponja para realizar desconchones pequeños y Rust Streaks de AK.

Per fi he acabat amb les tedioses cadenes metàl·liques de la marca Fruilmodelismo, esglaó a esglaó, però són fantàstiques quan acabes. Han estat treballades amb el líquid d'AK interactive, Burnishing agent. Els coixins de la cadena han estat pintats amb Pintura acrílica Vallejo i amb pinzell sec. Després amb Ak pigments.

Por fin he acabao con las tediosas cadenas metálicas Fruilmodel, eslabón a eslabón, pero son fantásticas cuando acabas. han estado rabajadas con el líquido de AK interactive, Burnishing agent- Las almohadillas de la cadena han sido pintados con Acrílicos Vallejo y a pinzel seco. Después con pigmentos AK.

Finally, I've finish with the tedious Fruilmodel tracks, link to link, but these are marvellous when are finished. We weathered with Burnishing agent from AK interactive, and the pads with Vallejo acrylics and dry-painted; after, Ak pigments.