dimecres, 4 de maig de 2011

"SURRRENDERS" : THE FIGURES
Aquest és un avanç de les figures que aniran al diorama de Carrer d'Alemanya '45. Com veieu les figures no estan acabades  totalment.

Este es un avance de algunas de las figures que iran en el diorama Calle Alemana '45. Como se ve las figuras no estan acabadas totalmente.

This is an advance of the figures of the German Street '45 dio; this are totally unfinished


The Oberst (Jaguar)Russian infrantyman (Tank):
 Hitlerjügend boy (Stalingrad):