dimarts, 27 de novembre de 2012

SU 76-M Miniart kit

La maqueta de MiniArt 35143, SU-76M Soviet Self-Propelled Gun w/Crew ha estat una decepció, i podria qualificar-la com una de les pitjors que he muntat mai, en quan a assemblatge i inclús les figures que venen incloses (Especial Edition), no es poden col.locar dins l'espai de combat.

La maqueta de MiniArt 35143, SU-76M Soviet Self-Propelled Gun w/Crew ha sido una decepción, y podria calidicarla como una de las peores que he montado nunca, en cuanto a ensamblaje, e incluso las figuras que vienen incluidas (Especial Edition), no se pueden colocar dentro de l'espacio de combate.
The model of MiniArt 35143, SU-76M Soviet Self-Propelled Gun w / Crew has been a disappointment, and could say as one of the worst I have ever ridden in terms of assembly, and even the figures that are included (Special Edition ) can not be placed within the battle space.
SU76 durant la construcció
SU76 under construction
SU76 durante la construcción


Pintura dels tubs d'escapament. Per sobre de la capa base verda, s'ha protegit amb Maskol els suports dels tubs d'escapament.
Pintura de los tubos de escape. Encima de la capa base verde, se protege con Maskol los soportes de éstos.
Exhaust paint. Over de green base, I protect the exhaust with MaskolDesprés d'això es pinten els tubs d'escapament amb una base d'AKinteractive Track Wash i per sobre pigments d'òxid (MIG i AKinteractive) i es fixen amb Pigment Fixer.
Después de ésto se pintan los tubos de escape con una base de AKinteractive Track Wash y encima pigmentos de òxido (MIG i AKinteractive) y se fijan con Pigment Fixer.
After that I paint the exhaust pipes with a base of AKinteractive Truck Wash and over with rust pigments (MIG and AKinteractive) and fix them with Pigment Fixer.


Pintem amb el verd base, i un cops sec es va rascant amb diferents utensilis quedant de la següent manera.
Pintamos con el verde base, y una vez seco se rasca con diferents utensilios quedando de la siguiente manera.
We painted with green base, and once dry, scratches with diferents things being as follows.

Es pot veure en un lateral els petits punts de pintura a l'oli per l'envelliment de tot el casc.
Podemos ver en el lateral los pequeños puntos de pintura al óleo para el envejecido de todo el casco.
We can see over the lateral the little oil paint points for the weathering of the hull
dilluns, 15 d’octubre de 2012

OPEL KAPITÄN


MB 170V early Polizei


Kit de Master Box, han bon detallat i sense fallides en el muntatge. Li manca l'esvàstica en l'àliga de la Polizei, que he substituit per una svàstica treta d'Archer transfers.

Master Box kit, with a good detailing and no problems with the assembling. There aren't svastika inside Polizei eagle, but I've choose on from Archer transfers.
Kit de Master Box, con un buen detallado y sin problemas en el encaje. No hay esvàstica en el interior de la águila de la Polizei,y la he sustituido por una de Archer transfers
Ha estat pintat amb pintures Lifecolor, tant la base com la pujada de llums. Posteriorment s'han fet rentats amb filtres d'AK i MIG, i finalment empolvat amb AK aerografiat i uns pocs pigments.

It was painted with Lifecolor acrylics, base and highlights. After some washes with AK and MIG filters, and finally dusted with AK sprayed and some pigments.
Ha sido pintado con acrílicos Lifecolor. base y subidas de luz. después se ha realizado lavados con filtros de AK i MIG, y finalmente empolvado con AK aerografiado y unos pocos pigmentos.
Els fars han rebut una capa de barniç satinat per treure-li la brillantor. A més ha rebut una fina capa de polsim, amb AK 015 i 088.

The headlights have been given a coat of satin Barnices to remove the brightness. The lighthouse has received a thin layer of dust, with AK 015 and 088.
Los faros han recibido una capa de braniz satinado para sacar el brillo. El faro ha recibido, como el frontal, una fina capa de polvo con AK 015 y 088
Detallat del motor amb nou cablejat
Engine detailing 
Detallado del motor

Pel quadre d'instruments he utilitzat els nous transfers d'Archer


The new Archer transfers for the instrument pannel.
Los nuevos transferibles de Archer han estado utilizados para el cuadro de instrumentos
dilluns, 24 de setembre de 2012

Sdkfz. 251/17 C; part 2

Finalment, unes imatges del semioruga gairebé finalitzat.

Finalmente, unas imágenes del semioruga casi finalizado

Finally, those pics of halftrack 95% done.