dijous, 13 de gener de 2011

STEYR SANKA

Aprofitant la realització  d'un curs de fotografia exposo algunes fotos realitzades amb macro, en estudi fotogràfic. Les properes fotos seran molt millors.

 
Aquesta és la transformació en ambulanica del Steyr de Tamiya per Das Wreck. La transformació es basa en peces de resina que representen la caixa assistencial i els riells de les camilles.
La pintura s'ha realitzat amb Acrilics Vallejo i les creus rojes amb enmascarament.

(Esta es la transformación en ambulancia del Steyr de Tamiya de Das Wreck. La transformación se basa en piezas de resina que representan la caja asistencial i los rieles de las camillas. Las camillas son de plástico inyectado utilizadas por Dragon en su set de camilleros. La pintura se ha realizado con Acrílicos Vallejo i las cruces rojas con emmascaramiento)


La porta del conductor no s'ha col·locat a l'espera de la realització d'una vinyeta on hi hagi un conductor assentat, o en la que estigui la porta oberta deixant veure l'interior.

(La puerta del conductor no se ha colocado en espera de la realización de un viñeta donde se encuentre un conductor sentado o en la que esté abierta dejando ver el interior)En l'interior de la habitacle assitencial s'ha intentat representar la butricia que pot quedar després d'assistir un ferit , amb un gibrelleta amb restes d'aigua sanguinolenta de les cures realitzades.
Restaria alguns complements de material fungible, com apòsits.

(En el interior del habitáculo asistencial se ha intentado representar la suciedad que puede quedar después de asistir a un herido, con un barreño con restos de agua sanguinolenta de las curas realizadas. Quedarian algunos complementos de material fungible, como apòsitos)


Segons la il·luminació es poden veure les diferents tonalitats que pren el Dark yellow. No s'ha volgut carregat molt de pintura saltada, ja que normalment aquests vehicles no es trobaven en primera linia.

(Según la iluminación se puede ver las diferentes tonalidades que toma el dark Yellow. No se ha querido cargar con desconchones, ya que normalmente estos vehculos no se encontraban en primera linia)