dimecres, 17 de juliol de 2013

FORD SANITÄTSWAGEN
Aquest és un vell kit de la marca SMA, en resina, amb molt baix nivell de detallat, però que és interessant per la rearesa del vehicle.

Este es un viejo kit de la marca SMA, en resina, con un muy bajo nivel de detalle, pero que es interesante por la rareza del vehículo.

This is an very old SMA resin kit, with a very low degree of detailing, but interesting because is a rare car.MB figure


Scratchbuild's road signals PANTHER G, winter '44


Tamiya's Panther G kit
Friulmodel tracks