dilluns, 30 de setembre de 2013

US Warrant Officer Afganistan


  

 Figura de la marca Legend amb el cap i casc de Live Resin. La figura necessita la neteja d'imperfeccions en el motlle però està molt detallada. El cap i casc de Live Resin són impressionants, molt detallats i amb accesoris.
Pintada majoritàriament amb pintures LifeColor, encara que també he usat Acrílics Vallejo.


Figura de la marca Legend y cabeza y casco de Live Resin. la figura necesita de la limpieza de numerosas rebabas en el molde peró está muy detallada. Impresionante la cabeza de Live Resin muchos detalles y accesorios.
Pintada principalmente con pinturas LifeColor, aunque también he usado Acrílicos Vallejo.Legend figure with Live Resin head and helmet. The figure need clean the rest of moulding but it's very detailing. Live Resin head and helmet are impressive with lot of details and accesories.
It's painted with LifeColor and Vallejo Acrílicos.