divendres, 26 de juliol de 2013

M-ATV


M-ATV de Panda, amb kit de millora en resina de ProArt Model.

Model espectacular., sobre tot pels acostumats a material de la 2a. Guerra Mundial.
Necessita de molts intents en blanc per no equivocar-nos en el seu muntatge, sobre tot en el sistema de suspensió, ja que les instruccions no són del tot clares, i pot arribar a deformar el bastidor que és realitzat de nombroses peces.
El motiu de l'ús de la resina és perqué si es vol realitzar el vehicle amb les portes obertes, el kit no porta el sistema de radios, encara que sí porta els fotograbats per encabir-los.

M-ATV de Panda, con el kit de mejora en resina de ProArt Model.
Modelo espectacular, sobretodo para los acostumbrados a material de la 2ª Guerra Mundial. Necesita de muchos intentos en blanco para no equivocar-nos en el montaje sobretodo en el sistema de suspensión, ya que las instrucciones no son del todo claras, y se puede llegar a deformar el bastidor, que está realizado de numerosas piezas.
El motivo del uso de resina es porque si se quiere mostrar el vehículo con las puertas abiertas, el kit no trae el sistema de radio, aunque sí que lleva el FG para ubicarlo.


Panda's M-ATV, with the ProArt Model resin kit.
Espectacular model, especially for the modelers of II WW materials. The kit need a lot of test before assembling for not glue the pieces wrong; the instructions are not clear and the suspension can bend the frame. 
I used the resin pieces because if we want to shown it with the open doors, the kit has no radio's parts, and has the PE for them (!!!)


Els cinturons són fets amb bossa de plàstic.

Los cinturones de seguridad están realizados de bolsa de plástico.
The seat belts are made from plastic bag.
Interior de la cabina del M-ATV. Accesoris de Pro Art Models (M-ATV MRAP interior Upgrade set) amb fotograbat i resina, molt bo, però falta la numeració en les peces de resina, essent necessari una bona i informació fotogràfica.

Cinturons de suports dels seients pintats, realitzats amb bossa de plàstic i tubuladures porta-cablejat realitzades amb fil metàl.lic de Plus Model.
Més progressos amb el M-ATV. Ara les rodes.
Aquestes són les de sèrie, amb neumàtics de goma tova amb les dificultats que comporta a l'hora de pintar i que es quedi ben unida a la llanta. Com sempre pintades amb AK Interactive 719 i 720, 723, i rentats i pigments variats.

Más progresos con el M-ATV. Ahora las ruedas.
Estas son las de serie, con nuemàticos de goma blanda con lo que acarrea de dificultad al ser pintados i que se queden bien unidas a la llanta. Como siempre pintadas con AK Interactive 719-720, 723 y lavados y pigmentos variados.