POLS I ÒXIDS - DUST & RUST (racó pel diorama...)

Aquesta pàgina és un àlbum semblant a Rust & Dust on recullo fotos on es puguin veure desgasts, oxidacions o terrenys, perquè serveixi al modelista a trobar la realitat en les seves produccions.

Esta página es un álbum semejante a Rust & Dust donde recojo fotos donde se puedan ver desgastes, oxidaciones o terrenos, para que sirva al modelista a encontrar la realidad en sus producciones.

terreny en obres després de pluja


 

 planxes rovellades 

toro mecànic

fusta amb residu de greix