dimarts, 27 de novembre de 2012

SU 76-M Miniart kit

La maqueta de MiniArt 35143, SU-76M Soviet Self-Propelled Gun w/Crew ha estat una decepció, i podria qualificar-la com una de les pitjors que he muntat mai, en quan a assemblatge i inclús les figures que venen incloses (Especial Edition), no es poden col.locar dins l'espai de combat.

La maqueta de MiniArt 35143, SU-76M Soviet Self-Propelled Gun w/Crew ha sido una decepción, y podria calidicarla como una de las peores que he montado nunca, en cuanto a ensamblaje, e incluso las figuras que vienen incluidas (Especial Edition), no se pueden colocar dentro de l'espacio de combate.
The model of MiniArt 35143, SU-76M Soviet Self-Propelled Gun w / Crew has been a disappointment, and could say as one of the worst I have ever ridden in terms of assembly, and even the figures that are included (Special Edition ) can not be placed within the battle space.
SU76 durant la construcció
SU76 under construction
SU76 durante la construcción


Pintura dels tubs d'escapament. Per sobre de la capa base verda, s'ha protegit amb Maskol els suports dels tubs d'escapament.
Pintura de los tubos de escape. Encima de la capa base verde, se protege con Maskol los soportes de éstos.
Exhaust paint. Over de green base, I protect the exhaust with MaskolDesprés d'això es pinten els tubs d'escapament amb una base d'AKinteractive Track Wash i per sobre pigments d'òxid (MIG i AKinteractive) i es fixen amb Pigment Fixer.
Después de ésto se pintan los tubos de escape con una base de AKinteractive Track Wash y encima pigmentos de òxido (MIG i AKinteractive) y se fijan con Pigment Fixer.
After that I paint the exhaust pipes with a base of AKinteractive Truck Wash and over with rust pigments (MIG and AKinteractive) and fix them with Pigment Fixer.


Pintem amb el verd base, i un cops sec es va rascant amb diferents utensilis quedant de la següent manera.
Pintamos con el verde base, y una vez seco se rasca con diferents utensilios quedando de la siguiente manera.
We painted with green base, and once dry, scratches with diferents things being as follows.

Es pot veure en un lateral els petits punts de pintura a l'oli per l'envelliment de tot el casc.
Podemos ver en el lateral los pequeños puntos de pintura al óleo para el envejecido de todo el casco.
We can see over the lateral the little oil paint points for the weathering of the hull