dimecres, 23 de maig de 2012

OPEL ADMIRAL LW commanderL'Opel Admiral és un kit recent d'ICM. 
Després dels Mercedes Benz 4G i 770K, aquesta marca ucraniana ens sorpren amb un altre vehicle ambientat en l'Alemanya de la 2a. Guerra Mundial, com és l'Opel Admiral, però que també circulà en la postguerra. Representa un vehicle de representació, d'alta gama, utilitzat per l'oficialitat.
Jo he volgut presentar la història d'un vehicle civil que és possat a disposició d'un comandament de la LW, respectant el color base de la carroceria, amb noves matrícules i un banderí corresponent al rang.

El Opel Admiral es un kit reciente de ICM.
Después de los Mercedes Benz G4 i 770K, esta marca ucraniana nos sorprende con otro vehículo ambientado en la Alemania de la 2ª Guerra Mundial, como és el Opel Admiral, pero que también circuló en la postguerra. Representa un vehículo de representación, de alta gama, utilitzado por la oficialidad.
He querido representar la historia de un vehículo civil que es puesto a disposición de un comandante de la LW, respetando el color base de la carrocería, con nuevas matrículas y un banderín correspondiente al rango.
El kit, como les altres dues referències anteriors, presenta unes instruccions de vegades poc entenedores, per la qual cosa s'ha de realitzar diferents proves per ubicar certes peces, però el que és més greu és que hi han peces que no encaixen, com els vidres davanter i posterior. En el vidre posterior li manca la motllura cromada (que he realitzat en plàstic estirat). El sostre va separat del parabrises, que determina haver d'enmassillar i llimar reiteradament per un bon acabat, que es podrà quedar en no res quan possem les portes amb els vidres, ja que la unió amb la carosseria tampoc és perfecte.

El kit, como en las dos referencias anteriores, presenta unas instrucciones que a veces son poco comprensibles, lo que lleva a realizar diferentes pruebas para ubicar ciertas piezas, pero lo que es más grave es que hay piezas que no encajan, como los cristales delanteros i traseros; el cristal posterior no lleva el marco cromado (que he realizado con plástico estirado). El techo va separado del parabrisas, que lleva a tener que enmasillar i limar reiteradamente para un buen acabado, que se puede venir abajo, en el momento de colocar las puertas con los cristales, ya que su unión con la carrocería no es perfecta.


En resum, és un kit que té un atractiu en representar aquests vehicles que l'exèrcit alemany usà nombrosament, que no es trobava en el mercat, però que té unes mancances o errades que s'haurien de superar, per fer atractiva la compra de les noves referències anunciades d'aquests tipus de vehicles. Al final és un vehicle atractiu i diferent a altres maquetes que solem realitzar.

En resumen, es un kit que tiene un atractivo al representar estos vehículos que el ejército alemán utilizó en grandes cantidades, que no se encontraba en el mercado, pero que adolece de unos fallos que se tendrían que superar para hacer atractiva la compra de las nuevas referencias anunciadas de este tipo de vehículos. Al final es un vehículo atractivo i diferente a otras maquetes que solemos realizar.