divendres, 18 de març de 2011

"SURRENDERS" : THE BUILDINGS

Aquí hi trobareu unes primeres imatges de les cases que conformaran el diorama. Són de MiniArt, de la referència German Street, i utilitzo dues de les tres que surten en el kit.


Aquí encontrareis unas primeras imágenes de las casas que compondran el diorama. Son de MiniArt, de la referencia German Street, y utilizo solamente dos de las tres que salen en el kit.

Com totes les meves maquetes estan pintades amb acrílics Vallejo. La diferència està amb el primer envelliment de les cases; en l'Apoteke he realitzat un rentat amb oli raw umber, netejat posteriorment, com indica la guia de pintura de MiniArt, mentre que per Konrad, he realitzat pujades de color amb aerògraf. Ambdues cases, posteriorment s'han realitzat rentat amb filtres MIG, que costen d'apreciar a les imatges.Como en todas mis maquetas, estan pintadas con Acrílicos Vallejo. La diferencia está con el primer envejecido de las casas; en Apoteke he realizado unnlavado con óleo Raw Umbert, limpiándolo posteriormente, como indica la guia de pintura de MiniArt, mientras que para Konrad, he realizado subidas de color con aerógrafo. A ambas, posteriormente se les han realizado lavados con filtros MIG, aunque cuesta apreciar en las imágenes.


Imatges de l'interior de Konrad. La planta baixa serà una botiga, encara que no es podrà representar molt doncs és molt estreta. Falta l'aparador que simularà fusta

Imágenes del interior de Konrad. La planta baja será una tienda, aunque no se podrá representar mucho, ya que es muy estrecha. Falta el aparador que simulará madera.

Imatges de l'Apoteke. Les parts inferiors externes i internes aniran cobertes de runa.


Imágenes de Apoteke. las partes inferiores externas i internas irán cubiertas de escombros.Sdkfz. 7/2 late (3) - Flak 37

Després de diversos mesos sense realitzar cap progrés, he retornat al treball intentant gairebé finalitzar el semioriga antiaeri. He hagut de canviar el flak 37 d'origen, per un flak 36 de Bronco, degut a una precipitació des d'un prestatge, per la qual cosa, la història a explicar és la reutilització d'una antiaeri del 43, sobre la plataforma del Sdkfz 7 final, abandonat en un carrer d'una ciutat alemanya al final de la guerra.

Después de meses sin realizar ningún progreso, he retomado el trabajo, intentado casi finalizar el semioruga antiaéreo. he tenido que canviar el Flak 37 de origen, por un flak 36 de Bronco, debido a que éste se precipitó desde un estante, por lo qual, la historia a explicar es la reutilización de un antiaéreo del '43 sobre la plataforma del Sdkfz 7 final, abandonado en una calle de una ciudad alemana al final de la guerra.


El camo és un tritonal amb pintura d'hivern ja gastada per l'ús i per l'intempèrie; està pintat amb acrílics Vallejo i ús de la tècnica de la laca per l'envellit hivernal. Pigments MIG en superficies planes, no molt abundant a l'espera de fer un definitiu empolçament un cop situat en el diorama, en conjunt amb el vehicle.
El camo es un tritonal con pintura de invierno ya gastada por el uso i por la intemperie; está pintado con Acrilicos Vallejo y uso de la técnica de la laca para el envejecido invernal. Pigmentos MIG en superficies planas, no muy abundante en espera de realizarlo definitivament una vez situado en el diorama, en conjunto con el vehiculo.
La deformitat de les cadenes, i la diferent alçada de les rodes és per adaptar-se a l'irregularitat del terreny. 
La deformidad de las cadenas, i la diferencia de altura de las ruedas es para adaptar-se a la irregularidad del terreno.
 
  
Detalls de la plataforma del Sdkfz i del Flak 36; li manca diferents accesoris abandonats per la tripulació en esgotar-se les municions o abandonar apresuradament el vehicle. Com s'ha comentat anteriorment li manca una capa de pigments per simular el polsim de les runes.  
Detalles de la plataforma del Sdkfz 7 y del Flak 36; en la plataforma falta diferents accesorios  abandonados por la tripulación cuando se acabaron las municiones i al abandonar apresuradamente el vehiculo. Como se ha comentado anteriormente le falta una capa de Pigmentos MIG para simular el polco de las ruinas.