dilluns, 15 d’octubre de 2012

OPEL KAPITÄN


MB 170V early Polizei


Kit de Master Box, han bon detallat i sense fallides en el muntatge. Li manca l'esvàstica en l'àliga de la Polizei, que he substituit per una svàstica treta d'Archer transfers.

Master Box kit, with a good detailing and no problems with the assembling. There aren't svastika inside Polizei eagle, but I've choose on from Archer transfers.
Kit de Master Box, con un buen detallado y sin problemas en el encaje. No hay esvàstica en el interior de la águila de la Polizei,y la he sustituido por una de Archer transfers
Ha estat pintat amb pintures Lifecolor, tant la base com la pujada de llums. Posteriorment s'han fet rentats amb filtres d'AK i MIG, i finalment empolvat amb AK aerografiat i uns pocs pigments.

It was painted with Lifecolor acrylics, base and highlights. After some washes with AK and MIG filters, and finally dusted with AK sprayed and some pigments.
Ha sido pintado con acrílicos Lifecolor. base y subidas de luz. después se ha realizado lavados con filtros de AK i MIG, y finalmente empolvado con AK aerografiado y unos pocos pigmentos.
Els fars han rebut una capa de barniç satinat per treure-li la brillantor. A més ha rebut una fina capa de polsim, amb AK 015 i 088.

The headlights have been given a coat of satin Barnices to remove the brightness. The lighthouse has received a thin layer of dust, with AK 015 and 088.
Los faros han recibido una capa de braniz satinado para sacar el brillo. El faro ha recibido, como el frontal, una fina capa de polvo con AK 015 y 088
Detallat del motor amb nou cablejat
Engine detailing 
Detallado del motor

Pel quadre d'instruments he utilitzat els nous transfers d'Archer


The new Archer transfers for the instrument pannel.
Los nuevos transferibles de Archer han estado utilizados para el cuadro de instrumentos